Terms & Conditions

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

 

В даній Користувацькій угоді (надалі – «Угода» та/або «Публічна оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються в наступних значеннях:

 

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товарів, обраних в Інтернет-магазині та які є в наявності у Продавця, а також на їх отримання за вказаною Покупцем адресою на умовах, зазначених в Інтернет-магазині.

 

Інтернет-магазин – веб-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://paraskovia.com/, на якому представлені Товари, запропоновані Продавцем для придбання, умови оплати Товару, отримання Товару, а також умови повернення Товару.

 

Магазин Продавцямагазин торгової марки «Paraskovia» (адреса: м. Київ, вул. Миколи Лаврухіна, буд. 4, ТРЦ «РайON»).

 

Покупець – фізична особа, яка наділена повною цивільною правосуб’єктністю та здійснила Замовлення.

 

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРАСКОВЬЯ» (код ЄДРПОУ – 41289398, ІПН 412893926580, місце знаходження: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40), яке здійснює продаж Товарів, представлених в Інтернет-магазині.

 

Служба доставки – юридична особа з якою Продавець уклав Договір про надання послуг з організації перевезення Товарів, та яка надає комплекс інших послуг, пов’язаних із організацією перевезення Товарів.

 

Товар – одяг, аксесуари і інші товари з асортименту, що представлені до продажу в Інтернет-магазині Продавця та є власністю Продавця.

 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

1.1. За даною Угодою Продавець передає Товар у власність Покупцеві, а Покупець приймає або зобов’язується прийняти Товар і сплатити за нього грошову суму на умовах даної Угоди.

 

1.2. Продаж Товару Покупцю здійснюється для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності Покупця. Умови Угоди поширюються на всі Товари, представлені в Інтернет-магазині.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин.

 

2.2. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з умовами даної Угоди щодо продажу Товарів, які містяться в Інтернет-магазині. У разі незгоди з даною Угодою, Покупець зобов’язаний негайно припинити використання Інтернет-магазину та залишити Інтернет-магазин.

 

2.3. Дана Угода, а також інформація про Товари, представлені в Інтернет-магазині є публічною офертою, згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та ст. ст. 12, 13 Закону України «Про захист прав споживачів». Дана Угода вважається основним документом та підтвердженням договірних взаємовідносин між Покупцем та Продавцем щодо придбання Товарів. Прийняття Покупцем умов даної Угоди здійснюється шляхом вчинення Покупцем дій, передбачених у пункті 2.5 даної Угоди (надалі – акцепт Угоди). Вчинення акцепту Угоди Покупцем здійснюється добровільно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладенням письмового договору (відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). Частковий акцепт Угоди на умовах визначених в даній Угоді, а також акцепт Угоди на інших умовах, аніж викладені в даній Угоді – не допускається. У випадку, якщо Покупець не здійснює акцепт Угоди в повному обсязі, продаж Товару Покупцю зі сторони Продавця не відбувається.

 

2.4. Продавець має право в будь-який час вносити доповнення (зміни) до даної Угоди, які публікуються і доводяться до загального відома в Інтернет-магазині. Здійснення Покупцем Замовлення та/або купівлі Товару після внесення доповнень (змін) до тексту даної Угоди означає акцепт Угоди з урахуванням внесених доповнень (змін).

 

2.5. Покупець здійснює акцепт Угоди шляхом вчинення наступних дій:

2.5.1. перехід в Інтернет-магазин;

2.5.2. реєстрація Покупцем в Інтернет-магазині, шляхом заповнення Покупцем реєстраційної форми та вказання Покупцем, поміж іншого, наступних даних: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, власні логін та пароль. Логін та пароль Покупця створюються Покупцем з метою подальшого здійснення Замовлення як одноразово, так і багаторазово.

2.5.3. вибір Покупцем способу отримання Товару (додатково Покупець, у випадку отримання Товару через Службу доставки або через кур’єра, вказує адресу доставки Товару);

2.5.4. ознайомлення Покупця з умовами даної Угоди в Інтернет-магазині;

2.5.5. проставлення відмітки в полі «Я прочитав та погоджуюсь з Користувацька угода».

 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

 

3.1. Реєстрація, відповідно до п. 2.5.2 даної Угоди, є обов’язковою умовою при оформленні Замовлення, при цьому Покупець має право зареєструватися тільки 1 (один) раз.

 

3.2. Продавець не несе відповідальності за повноту та достовірність інформації, що надається Покупцем при реєстрації, відповідно до п. 2.5.2 даної Угоди, якщо це спричинило не отримання Покупцем Товару.

 

3.3. З метою ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині, при вході в Інтернет-магазин Покупець вказує власний логін, пароль, вказані Покупцем при реєстрації. Покупець зобов’язується не передавати логін і пароль третім особам. У разі розголошення своїх даних, Покупець самостійно несе відповідальність за пов’язані з цим можливі негативні наслідки.

 

3.4. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів у Продавця, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення та/або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти Покупця.

 

4. ЦІНА ТА ОПЛАТА ТОВАРУ

 

4.1. Ціни на Товари, представлені в Інтернет-магазині, визначаються Продавцем в односторонньому порядку і не можуть бути оскаржені Покупцем.

 

4.2. Ціни на Товар, способи його оплати можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку і набувають чинності з моменту їх публікації в Інтернет-магазині.

 

4.3. Ціна на Товар включає в себе податок на додану вартість (ПДВ). Вартість доставки Товару оплачується Покупцем окремо, та включається до ціни Товару при завершенні оформлення Замволення.

 

4.4. Ціна Товару вказується в Інтернет-магазині. У разі невірного зазначення ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем таке Замовлення вважається анульованим.

 

4.5. Продавець вправі надавати знижки на Товари. Види знижок, порядок і умови їх надання вказуються Продавцем в Інтернет-магазині і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

 

5. УМОВИ ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

 

5.1. Після здійснення Замовлення, Покупець повинен обрати один із способів отримання Товару, передбачених даним пунктом Угоди:

 

5.1.1. самовивіз Товару Покупцем з Магазину Продавця;

5.1.2. доставка Товару на відповідне відділення Служби доставки, вказане при реєстрації  в Інтернет-магазині;

5.1.3. доставка Товару кур’єром на адресу, вказану Покупцем при реєстрації в Інтернет-магазині.

 

5.2. Обов’язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент здійснення самовивозу Товару з Магазину Продавця або отримання Товару Покупцем у відділенні Служби доставки, або отримання Товару Покупцем від кур’єра.

 

5.3. При отриманні Товару у Магазині Продавця, Покупець перевіряє Товар на відповідність заявленій в Замовленні кількості, асортименту, якості і комплектності Товару, після чого оплачує отриманий Товар. Факт оплати засвідчує, що Покупець належним чином виконав свій обов’язок щодо оплати та не має жодних претензій до Продавця, а Продавець виконав свій обов’язок щодо передачі Товару Покупцю.

 

5.4. При отриманні Товару у відділенні Служби доставки Покупець, після оплати доставленого Товару, зобов’язаний оглянути доставлений Товар і відкрити його у присутності працівників Служби доставки для перевірки Товару на відповідність заявленій у Замовленні кількості, асортименту, якості і комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі наявності претензій до доставленого Товару (недопоставлення, доставлення Товару відмінного від зазначеного в Замовленні, виробничий брак) за вказівкою Покупця працівники Служби доставки складають Акт про виявлені невідповідності Товару. Для повернення Товару Продавцеві, Покупець зобов’язаний додати до Товару, який повертається, наступні документи:

 

5.4.1. заяву на повернення грошових коштів або заміну Товару;

5.4.2. належним чином завірену копію Акту про виявлені невідповідності;

5.4.3. належним чином завірену копію документу про оплату Товару;

5.4.4. належним чином завірену копію документу, який засвідчує особу Покупця.

 

5.5. Якщо Покупцем не було заявлено претензій у порядку, вказаному в п. 5.4. Угоди, то Продавець вважається таким, що повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

 

5.6. При отриманні Товару від кур’єра, Покупець зобов’язаний оглянути доставлений Товар і перевірити Товар на відповідність, вказаній у Замовленні, кількості, асортименту, якості і комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару Покупець розписується у накладній і оплачує Замовлення. Підпис в накладній свідчить про те, що претензій до Товару Покупцем не заявлено. У разі наявності претензій до Товару, пред’явлення претензій та повернення Товару відбувається в порядку, передбаченому в п. 5.4 даної Угоди.

 

5.7. При врученні Товару Покупцеві, кур’єр має право вимагати документ, що засвідчує особу Покупця, а також вимагати указання даних цього документа на квитанції до Товару.

 

5.8. Право власності на Товари переходить до Покупця після оплати Покупцем ціни Товару.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

6.1. Повернення Покупцем Товару належної якості:

 

6.1.1. Покупець має право відмовитися від Замовлення або Товару (за винятком Товарів, зазначених у Переліку Товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172) в будь-який час до його отримання, а також після отримання Товару – протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день здійснення Замовлення.

 

Повернення Товару належної якості можливе у випадку, якщо Товар не використовувався і при умові збереження товарного вигляду Товару, споживчих властивостей Товару, відповідних пломб та ярликів Товару, а також розрахункового документу, виданого Покупцеві на проданий Товар.

 

6.1.2. При відмові Покупця від Товару належної якості, Продавець повертає грошові кошти, сплачені за даний Товар Покупцеві у день отримання відмови від Замовлення чи Товару, а в разі неможливості повернути гроші у день відмови від Замовлення – в інший строк за домовленістю Продавця і Покупця, але не пізніше, ніж протягом семи робочих днів з дати надходження повернутого Товару Продавцю, разом із заповненою Покупцем заявою на повернення.

 

6.2. Повернення Товару неналежної якості:

 

6.2.1. Під Товаром неналежної якості мається на увазі Товар, який має недоліки, що виникли до моменту продажу Товару Покупцю та роблять недопустимим чи неможливим його використання за його цільовим призначенням. Відмінність елементів дизайну або оформлення Товару, від заявлених у описі в Інтернет-магазині, не є ознакою неякісності чи дефекту Товару.

 

6.2.2. При доставці Товару Покупець ставить свій підпис у відповідній накладній на Товар, у відповідності до п. п. 5.1.2, 5.1.3 даної Угоди. Після отримання Товару Покупцем, претензії Покупця до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, якості, комплектності Продавцем не приймаються.

 

6.2.3. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості та це не було заздалегідь обумовлено Продавцем, Покупець має право скористатися положеннями ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

 

6.3. Продавець повертає грошові кошти, сплачені за Товар неналежної якості Покупцеві у день отримання відмови від Замовлення, а в разі неможливості повернути гроші у день відмови від Замовлення чи Товару – в інший строк за домовленістю Продавця і Покупця, але не пізніше, ніж протягом 7 (семи) робочих днів з дати надходження повернутого Товару Продавцю, разом із заповненою Покупцем заявою на повернення.

 

6.4. Повернення грошових коштів здійснюється у спосіб, погоджений Продавцем і Покупцем.

 

6.5. У разі повернення Покупцем Товару, Продавець зменшує суму ціни Товару до повернення Покупцю на вартість доставки такого Товару до Покупця.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків, передбачених даною Угодою, Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами даної Угоди.

 

7.2. Продавець і Покупець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, передбачених даною Угодою, якщо це є наслідком непереборної сили (форс-мажор), що виникла після акцепту Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, які Продавець і Покупець не могли ні передбачити, ні попередити, зокрема: пожежі, повені, землетруси, воєнні дії, страйки, прийняття законів або нормативних актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов’язань у цілому або частково, збої, що виникають у телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, в тому числі, хакерські та/або кібератаки на Інтернет-магазин – якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даної Угоди.

 

7.3. Настання форс-мажорних обставин зумовлює відкладення виконання зобов’язань, передбачених даною Угодою, на період дії таких обставин. Продавець або Покупець, які потрапили під дію форс-мажорних обставин, зобов’язані впродовж 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення форс-мажорних обставин факсом, телеграфом або письмово повідомити іншу Сторону про